28-02-2018

Drukbezochte informatieavond Veranda

Bewonersbelangen Veranda organiseerde donderdag 15 februari samen met het gemeentelijk projectbureau Stadionpark en het projectbureau Feyenoord City van Feyenoord een informatieavond. Daar kwamen tal van onderwerpen aan de orde. Ruim 175 bewoners en ondernemers van de Veranda bezochten hiervoor het Topsportcentrum waar ideeën voor herinrichting van de buitenruimte een van de belangrijkste onderdelen was.

 

 

SWV wordt BBV

Een van de organisatoren van de informatieavond was de Stadionpark Werkgroep Veranda. Deze bewonersbelangengroep presenteerde zich op deze wijze aan haar achterban. Bij die presentatie hoorde meteen een naamswijziging: Bewonersbelangen De Veranda 010 (BBV). De BBV gaf blijk van haar inspanningen door een visie op de ideeën voor een oostelijke oeververbinding en voor Feyenoord XL te presenteren.
De reactie van veel bezoekers op het initiatief voor een informatieavond was positief. Velen keerden huiswaarts met een gevoel “dat er nu eindelijk eens iets concreets gaat gebeuren”.

Herinrichting

Vanaf het najaar van 2017 hebben Stadionpark/gemeente Rotterdam, bewoners en ondernemers van de Veranda over de herinrichting gediscussieerd en stappen gezet om tot concrete plannen te komen. De opgave is om de wat stenige sfeer van de Veranda te verfraaien met meer groen en tegelijkertijd maatregelen te bedenken die sluipverkeer en hardrijders tegengaan. Hiervoor zijn de afgelopen maanden zijn in workshops drie denkrichtingen voor de lange termijn ontwikkeld en concrete projecten benoemd die dit jaar al kunnen worden uitgevoerd. Bezoekers van de informatieavond werden hierover geïnformeerd en konden hun mening erover geven. Voor de korte termijn wordt gedacht aan bijvoorbeeld het vergroenen en rustiger maken van het centrale plein in de wijk (voor de Pathébioscoop). Door het plaatsen van groenbakken op straat zorgen we voor het remmen van verkeer. Beplanting en herindeling van de fietsparkeerstrook voor de bioscoop zorgen voor meer rust. 

tekening inloop Veranda

Langere termijn

Voor de langere termijn zijn er drie denkrichtingen, die de komende tijd meer onderzoek (bijvoorbeeld parkeertellingen) en afstemming nodig hebben. De drie concepten zijn: 

drie denkrichtingen

Aanwezigen konden bij de informatieavond hun stem uitbrengen op een van deze denkrichtingen. Dit leverde 93 reacties op. De meeste aanwezigen stemde voor de Groene Parkverbinding (denkrichting 2, 58 stemmen). Over de opbrengsten van deze stemming spreken we binnenkort met vertegenwoordigers van BBV. De conclusies die worden verbonden aan deze stemming en een blik op de volgende stappen zullen breed onder bewoners en ondernemers van de Veranda worden verspreid.

Parkeren

Een ander hekel onderwerp op de informatieavond was het parkeren tijdens wedstrijden en de voorgestelde belanghebbenden regeling. Deze regeling is tijdens Feyenoord-PSV (25 februari) eenmalig uitgeprobeerd en wordt met BBV en ondernemers op korte termijn geëvalueerd. Hoe nu verder zal blijken uit de bevindingen van de diverse partijen. Het voornemen om van het parkeerterrein naast Stadion Feyenoord een P+R te maken met bijbehorende P+R-regeling, stond eveneens in de belangstelling vanwege de vele vragen die dit oproept. Overigens heeft het college van B en W vorige week besloten, naar aanleiding van vragen in gemeenteraad, dat de P+R-regeling voorlopig niet wordt ingevoerd.