Korter parkeren tijdens wedstrijden Feyenoord
15-01-2020

Korter parkeren tijdens wedstrijden

Op de Veranda geldt vanaf 22 februari een maximum parkeertijd tijdens wedstrijden en andere evenementen in Stadion Feijenoord. Het college heeft op 15 januari een proef met deze maatregel goedgekeurd.

Stadion feyenoord bezoekers

Maximaal 90 minuten

Bezoekers kunnen vanaf 22 februari hun auto tot maximaal 90 minuten parkeren in het gebied tussen de Burgerhoutstraat tot en met de Siem Heidenstraat. De parkeerbeperking geldt alleen op dagen dat er wedstrijden of evenementen in het stadion zijn. Vanaf drie uur voor aanvang tot twee uur na afloop mogen bezoekers hun auto maximaal 90 minuten parkeren. Overtreders krijgen een boete.

Overlast bewoners

Bewoners en ondernemers ervaren tijdens wedstrijden en andere evenementen in Stadion Feijenoord verkeers- en parkeeroverlast. Er zijn al verschillende maatregelen getroffen zoals verkeersafzettingen voor de woonstraten en inzet van verkeersregelaars. Samen met bewoners en ondernemers heeft de gemeente uitgezocht wat nog meer mogelijk is om de wijk bereikbaar te houden. Met de proef voor een maximale parkeertijd test de gemeente of de parkeerdruk door stadionbezoekers afneemt.

Vragen?

De proef start op zaterdag 22 februari en duurt tot en met het einde van dit voetbalseizoen.

Heeft u vragen over deze proef? Neem dan contact op met de gemeente Rotterdam via telefoonnummer 14010 of stuur een e-mail naar stadionpark@rotterdam.nl.