Masterplan Feyenoord City: impuls voor Rotterdam-Zuid
17-10-2019

Masterplan Feyenoord City: enorme impuls voor Rotterdam-Zuid

Het Rotterdamse college van burgemeester en wethouders heeft het door de Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas opgestelde Masterplan Feyenoord City positief ontvangen en donderdag aan de gemeenteraad aangeboden ter vaststelling.

Belangrijke stap

FEYENOORD CITY MASTERPLAN_06_Kuip Park_View De Kuip from Stadionviaduct_©OMA_2019

Het Masterplan bevat de complete beschrijving van de unieke en ingrijpende gebiedsontwikkeling in Rotterdam-Zuid, waarvoor de gemeenteraad in mei 2017 groen licht gaf. Nadat op 20 september jl. het Definitief Ontwerp voor het nieuwe stadion werd gepresenteerd, is met het aanbieden van het Masterplan opnieuw een belangrijke stap gezet op weg naar realisatie van Feyenoord City.

365 dagen per jaar dé ontmoetingsplek aan de Maas

In het Masterplan, dat de doorontwikkelde versie is van het in november 2016 gepresenteerde conceptplan, smelten de ambities van Feyenoord en de gemeente samen. Het nieuwe stadion geldt als aanjager voor de belangrijke (her)ontwikkeling van dit deel van Rotterdam-Zuid. Binnen Feyenoord City gaan wonen, werken, educatie, sport en recreatie straks hand in hand, waardoor er een aantrekkelijk, veelzijdig en levendig gebied ontstaat dat een enorme impuls geeft aan de direct omliggende wijken, Rotterdam-Zuid én de rest van de stad.

Feyenoord City wordt een gebied dat 365 dagen per jaar voor iedereen toegankelijk en te gebruiken is. Uiteraard op dagen dat Feyenoord een thuiswedstrijd speelt of er een ander groot evenement in het nieuwe stadion plaatsvindt, maar juist ook op andere dagen. Door de vele openbare buitenruimtes en een diversiteit aan voorzieningen die stuk voor stuk uitnodigen tot bewegen, sporten en/of recreëren, is Feyenoord City straks een plek waar niet alleen de bewoners maar ook de inwoners van omliggende wijken en de rest van Rotterdam graag verblijven. Rotterdammers én bezoekers van de stad hebben er straks een topbestemming bij, want Feyenoord City wordt dé ontmoetingsplek aan de Nieuwe Maas.

Impuls

Wethouder Van Gils, verantwoordelijk voor financiën, organisatie, haven en grote projecten is trots op het nieuwe masterplan: “Er ligt een mooi masterplan met een hoge ambitie voor deze nieuwe en bijzondere plek aan de Maas. Er worden nieuwe verbindingen met de omliggende wijken en de rest van de stad gecreëerd en er ontstaat een aantrekkelijk nieuw stuk stad. Deze ontwikkelingen zijn echt een impuls voor Rotterdam-Zuid.”

Ook wethouder Kurvers is blij met het nieuwe plan: “Als wethouder Bouwen en Wonen ben ik zeer verheugd met de toename van het aantal woningen in de plannen. Ruim 3500 woningen past goed in de ambities van het college en bij de grote woningbouwbehoefte in Rotterdam. Er komt een divers aanbod in woningtypes in verschillende prijsklassen. Ruim veertig procent zit in middensegment: dat zijn woningen voor de werkende Rotterdammers als verpleegkundigen, onderwijzers en politieagenten waar nu een groot tekort aan is.”

Acht deelgebieden

Het Masterplan Feyenoord City kent acht met elkaar samenhangende deelgebieden die de komende jaren in vier fases ontwikkeld worden: Stadskant, Waterfront, Mallegatpark, Het Nieuwe Stadion, de Strip, De Kuip/het Kuip Park, De Veranda en het Getijdenpark. Hierbij worden het nieuwe stadion en de direct omliggende gebieden als eerste gerealiseerd. Gedetailleerde informatie over de acht deelgebieden is hier te vinden.

Uitgbreid en divers woningaanbod

Het Masterplan omvat een gebouwd programma van bijna 600.000 vierkante meter (exclusief parkeergelegenheden). De belangrijkste wijziging ten opzichte van conceptplan is de toevoeging van meer woningen (in totaal maximaal 3.700). Dit sluit aan bij de ambitie van Rotterdam om voor meer doelgroepen woningen te realiseren en daarmee de groei van de stad te faciliteren. Het gaat om diverse woningtypes in verschillende prijsklassen, voor zowel koop- als (sociale) huursector en voor alle doelgroepen, van studenten en starters tot gezinnen en ouderen. Dankzij het gevarieerde aanbod commerciële en maatschappelijke voorzieningen, zoals (sport)detailhandel, horeca, basisscholen, zorgvoorzieningen en goede OV-verbindingen, wordt Feyenoord City bovendien een van de meest aantrekkelijke nieuwe woongebieden van Rotterdam.

Verbinding met omgeving

Waar het gebied nu nog veel barrières en onaantrekkelijke plekken kent, daar ontstaan met de ontwikkeling van Feyenoord City juist nieuwe verbindingen op Rotterdam-Zuid. Via het uitgebreide Mallegatpark sluit de wijk Feijenoord direct aan en kan deze meeprofiteren van de ontwikkeling. Met de urban bridge (van het nieuwe stadion over het spoor richting Laan op Zuid) wordt nog nadrukkelijker de verbinding gemaakt met de wijk Hillesluis en met name de Beijerlandselaan, die profijt kan hebben van de vele nieuwe bezoekers. De verbeterde fiets-, voetgangers- en OV-verbindingen van en naar het gebied (ook via het water!) dragen eveneens bij aan de ambitie om te verbinden.

Maasoever spectaculair geactiveerd

Met het nieuwe stadion deels in de Nieuwe Maas wordt bovendien de Maasoever op spectaculaire wijze geactiveerd. Mede door de toegankelijke omloop rondom het stadion en het unieke Getijdenpark, dat het Mallegatpark verbindt met het Eiland van Brienenoord, ontstaan bijzondere nieuwe routes langs de rivier. Daarmee wordt de potentie van de Maas als verblijfsgebied waar genoten kan worden van water, groen en uitzicht over de stad, eindelijk ten volle benut. Het Masterplan houdt bovendien rekening met een mogelijke oeververbinding, waardoor Feyenoord City in de toekomst de zuid- en noordoever met elkaar zal verbinden en zelfs een directe connectie met bijvoorbeeld de Erasmus Universiteit zal hebben.

Sociaal maatschappelijke verbindingen

Naast fysiek en ecologisch wil Feyenoord City ook op sociaal-maatschappelijk vlak verbinden, door mensen van verschillende leeftijden en achtergronden samen te laten komen, te laten sporten en de kans te geven zich te ontwikkelen. Gezond leven, onderwijs, kansen voor werk en talentontwikkeling worden binnen Feyenoord City ten volle ondersteund en gepromoot.

Toekomstbestendig

Feyenoord City is ontworpen met het oog op de toekomst. Flexibel ontwerp van gebouwen en buitenruimtes zorgt ervoor dat deze gemakkelijk kunnen worden aangepast aan veranderende functies in de nabije en verre toekomst. Oplossingen voor slimme mobiliteit behoren eveneens tot het plan; om de impact op het milieu te minimaliseren krijgen de fiets en het openbaar vervoer ruim baan in het gebied. Ook is in de ontwerpen rekening gehouden met de stijging van de zeespiegel en andere gevolgen van klimaatverandering, zoals de vele neerslag die in korte tijd kan vallen. Tot slot is het de ambitie van Feyenoord City om een CO2-neutrale energievoorziening te verwezenlijken.

Het Masterplan is geïnspireerd op de uit de sport afkomstige thema’s prestatie, gemeenschap en gezond leven, die in elk aspect van het plan terugkomen. Kijk hier naar het complete plan Feyenoord City.

Het masterplan in beeld:

FEYENOORD CITY MASTERPLAN_Rendering_Skyline_©OMA_2019FEYENOORD CITY MASTERPLAN_Rendering_Aerial View Towards the South_©OMA_2019FEYENOORD CITY MASTERPLAN_07_De Veranda_Stadionweg_©OMA_2019FEYENOORD CITY MASTERPLAN_05_De Strip_De Kuip Plaza_©OMA_2019FEYENOORD CITY MASTERPLAN_06_Kuip Park_Stadionweg_©OMA_2019FEYENOORD CITY MASTERPLAN_06_Kuip Park_View De Kuip from Stadionviaduct_©OMA_2019FEYENOORD CITY MASTERPLAN_04_New Stadium_Riverside Stairs_©LOLA_2019FEYENOORD CITY MASTERPLAN_04_New Stadium_Concourse North Side_©LOLA_2019FEYENOORD CITY MASTERPLAN_02_Waterfront_View from De Veranda_©OMA_2019