26-10-2018

Nieuwe inrichting Cor Kieboomplein in overleg met bewoners en ondernemers

De gemeente start binnenkort met werkzaamheden aan en rond het Cor Kieboomplein op de Veranda. Die moeten de leefkwaliteit van de openbare ruimte op de Veranda verbeteren en sluipverkeer terugdringen. Zo komt er meer groen en worden verkeersmaatregelen uitgevoerd. Dit jaar nog worden boombakken geplaatst en worden nieuwe verkeersdrempels gelegd. Volgens planning zijn de werkzaamheden in april 2019 klaar. 

 

Samenwerking met bewoners en ondernemers

 
De werkzaamheden zijn het resultaat van een uitgebreid participatietraject met bewoners en ondernemers van de Veranda. In 2017 begon de gemeente met meerdere intensieve sessies met bewoners en ondernemers. Dat leidde tot 3 varianten ter verbetering van het plein en de omgeving. In het voorjaar legden we deze varianten voor aan alle bewoners en ondernemers. De variant met de meeste voorkeurstemmen vormde de basis voor verdere uitwerking en voorbereiding. Nu is het moment aangebroken om de plannen die we samen met bewoners en ondernemers ontwikkelde te realiseren. 
 
 

De volgende werkzaamheden worden uitgevoerd

  • We verleggen de drive-thru van Kentucky Fried Chicken van het Cor Kieboomplein naar de Ernst Happelstraat. Automobilisten kunnen dus niet meer vanaf het Cor Kieboomplein langs het restaurant. Het plein voor Pathé wordt vergroot en opnieuw ingericht. Bij de tijdelijke inrichting planten we langs de rijbaan van het Cor Kieboomplein de bomen eerst in boombakken. Bij het nog te maken inrichtingsplan voor de definitieve inrichting krijgen de bomen een plek in de vaste grond.
  • De verkeersdrempels worden aangepast aan de huidige maatstaven. Dat betekent dat we de drempels die nu deel uitmaken van de asfaltweg vervangen door drempels van klinkers. Ook worden er drempels bijgelegd.
 
Waar nodig wordt verkeer omgeleid met borden. Bewoners en ondernemers kunnen gedurende de werkzaamheden in elk geval hun woning of onderneming bereiken.
 
 

Energiezuinige straatverlichting

 
Medio november worden ook de armaturen op de lantarenpalen vervangen voor gelijksoortige ledarmaturen. Het betreft alleen de armaturen op de lantaarnpalen van 6 meter hoog. Deze energiezuinige ledarmaturen zijn voorzien van een telemanagement systeem. Het verlichtingsniveau kan op afstand geregeld en gemonitord worden. De lampen (led) in deze armaturen gaan 20 jaar mee terwijl de lampen in de huidige armaturen om de twee jaar worden vervangen. In deze periode worden de masten ook geschilderd.
 
Informatie
Voor meer informatie met betrekking tot de werkzaamheden kunt u contact opnemen met Peter van Druten via e-mail pp.vandruten@rotterdam.nl of telefoonnummer 06-10111201.