Nota van Uitgangspunten
12-06-2018

Nota van Uitgangspunten nieuwe Feyenoord Stadion

Het college van B&W heeft op 5 juni 2018 de Nota van Uitgangspunten Nieuwe Feyenoord Stadion Vastgesteld (NvU Stadion). Met deze nota kan het college de plannen voor het nieuwe stadion toetsen vanuit het perspectief van ruimtelijke kwaliteit.

 

Nota van Uitangspunten
De gemeente wil dat het nieuwe stadion een aansprekend en verbindend icoon wordt. Een bestemming aan de Nieuwe Maas, elke dag, voor héél Rotterdam. Deze ambitie is in dit document uitgewerkt in twaalf uitgangspunten. Elk uitgangspunt kent een korte omschrijving en wordt met beelden verduidelijkt. Deze uitgangspunten zijn richtinggevend en inspirerend voor het ontwerptraject. De gemeente gebruikt de NvU Stadion, samen met andere kaders zoals de Bouwverordening, bij de invulling van haar publiekrechtelijk rol om de kwaliteit van het ontwerp te beoordelen.