06-03-2019

'Veel meer dan alleen voetbal'

Feyenoord en de gemeente Rotterdam werken de komende 10 jaar samen aan ‘Rotterdammers op Zuid’. Hiervoor ondertekenden beiden op 6 maart 2019 een basisovereenkomst. Het Sociaal Economisch Programma biedt Rotterdammers op Zuid kansen op werk, onderwijs, sport en een gezonde leefstijl.

(lees verder onder de foto)

clubhuis1

De opening van het Clubhuis Feyenoord op het Afrikaanderplein markeerde de aftrap van de samenwerking tussen de gemeente en Feyenoord. Een speciale plek voor de club, omdat Feyenoord hier zijn eerste wedstrijden speelde. Het clubhuis is bedoeld voor alle wijkbewoners, waar ze opleidingen volgen, sporten of informatie krijgen over werk. Jongeren kunnen er ook terecht voor huiswerkbegeleiding.

Rotterdammers op Zuid

Met Feyenoord City, een belangrijk onderdeel van het project Stadionpark, wordt een gebied ontwikkeld, waar sport en bewegen voor jong en oud centraal staan. Een belangrijke reden voor de gemeente Rotterdam om met Feyenoord te werken aan de uitvoering van het meerjarenprogramma is de maatschappelijke meerwaarde die het kan bieden.

Zo zullen er 1.500 duurzame banen voor Zuid worden gecreëerd, die voor een groot deel bestemd zijn voor werkzoekenden uit Rotterdam Zuid. Het gaat hierbij om arbeidsplekken die uitzicht bieden op een langdurig contract of voldoende kansen bieden voor gelijksoortige posities, na afronding van dit project. Voor jongeren komen er 500 structurele stages en leerwerkplekken bij Feyenoord (City), die zich vooral richten op het MBO. 

Structureel sporten

Elke leerling op een school in Rotterdam-Zuid zal wekelijks 5 uur sportles krijgen. Het plan voorziet daarnaast in verschillende programma’s om Rotterdammers structureler aan het sporten te krijgen, zoals het Schoolsport Plus programma, de vestiging van meer sportclubs, waar verschillende sporten beoefend kunnen worden in Zuid, en door sportvoorzieningen te creëren in de openbare ruimte. Het doel is om 15.000 extra sportende Rotterdammers erbij te krijgen. Ook de sportmogelijkheden in publieke ruimte van Feyenoord City worden verruimd. Zo komen er maximaal vijf Feyenoord clubhuizen in de wijken van Rotterdam-Zuid, waar het clubhuis op het Afrikaanderplein er een van is.

Rotterdam is blij met de ambities van Feyenoord. ‘Op Rotterdam Zuid sporten mensen gemiddeld minder dan in de rest van de stad’, zegt projectleider Sport Rogier van der Sluis. ‘We hebben de afgelopen jaren stappen gezet om mensen aan het bewegen en sporten te krijgen, maar we zijn er nog niet. We weten dat bewegen gezond is, dat de leerprestaties erdoor verbeteren en dat het helpt bij de sociale vorming. De inzet van Feyenoord helpt ons bij het realiseren van onze ambities.’ Het is de bedoeling dat ook andere partners in de stad zich bij het programma aansluiten.