05-02-2019

Rotterdam benoemt Quality team voor gebiedsontwikkeling Feyenoord City

De acht leden van het Q-team adviseren het college van burgemeester en wethouders over de ruimtelijk kwaliteit van de plannen voor Feyenoord City. De leden zijn gespecialiseerd in de disciplines architectuur, architectuurhistorie, sociaal-economische en sociaal-maatschappelijike stedenbouw en inrichting van de buitenruimte. Het Q-team treedt in de plaats van de reguliere Commissie voor Welstand en Monumenten

 

Samenstelling

Specifieke kennis van grootschalige complexen, evenementprogramma’s en infrastructuur/knooppunten is gewenst om goed te kunnen sturen op ruimtelijke kwaliteit. Vier deskundigen op deze disciplines zijn opgenomen in een team van acht, dat verder bestaat uit drie leden van de Commissie Welstand en Monumenten en een voorzitter. 


De voorzitter van het Q-team is Robert Winkel van het Rotterdamse architectenbureau MEI Architects & planners. Het Q-team wordt ambtelijk ondersteund door het secretariaat van Commissie voor Welstand en Monumenten.

(tekst gaat door onder de foto)

15232303_367625870237506_5091831391130041697_n

Leden Q-team Feyenoord City

  • Robert Winkel: voorzitter
  • Rudolph Eilander: lid commissie W&M – architectuur
  • Johanna van Doorn: lid commissie W&M – cultuurhistorie
  • Jeroen Ruitenbeek: lid commissie W&M – stedenbouw
  • Philomene van der Vliet: deskundige landschapsarchitectuur
  • Ton Venhoeven: deskundige knooppunten
  • Paul Diederen: deskundige venues
  • Aruna Vermeulen: burgerlid – sociaal-maatschappelijk

Ervaring bij Kop van Zuid

Rotterdam heeft in het verleden een paar keer eerder goede ervaring opgedaan met het instellen van speciale welstandskamers: het Q-team Kop van Zuid en het Hoogbouwteam. Deze werkwijze is positief ervaren en heeft bijgedragen aan de succesvolle ontwikkeling en uitstraling van de gebieden. Daarom heeft het college van B&W op 5 februari de leden van het Q-team voor Feyenoord City benoemd.

 

Alle informatie over de welstandskamer Feyenoord City staat op op de website van de gemeente Rotterdam.