07-11-2018

Voortgangsrapportage Feyenoord City, oktober 2018

Het college van B&W heeft de tweede voortgangsrapportage van Feyenoord City vastgesteld. Hierin staat beschreven wat de vorderingen zijn in de afgelopen zes maanden sinds de vorige voortgangsrapportage (april tot en met september 2018). In het bijzonder wordt gerapporteerd in hoeverre er nog steeds wordt voldaan aan de voorwaarden die de gemeenteraad stelt aan de ontwikkeling van Feyenoord City zoals vastgelegd in de Position Paper op 11 mei 2017. 

 

Let op! Voor gebruik op een mobiel apparaat (de iPad of mobiele telefoon) de PDF eerst openen met/kopiƫren/downloaden naar een PDF-lezer (iBooks of bijvoorbeeld Acrobat reader) zodat alle hyperlinks goed werken.


De voortgangsrapportage bevat gedetailleerde informatie over de deelprojecten van Feyenoord City: gebiedsontwikkeling, stadion, mobiliteit en sociaal-economisch programma. Sinds de zomer heeft vooral de stadion-ontwikkeling in de schijnwerpers gestaan. In de gemeenteraad zijn diverse debatten over dit onderwerp. Onderwerp van discussie was onder meer de beoordeling door de International Stadia Group (ISG) van de businesscase voor het nieuwe stadion. Ook de door Feyenoord aangekondigde aanpassing van de businesscase, de optimalisatie van het ontwerp van het stadion (in relatie tot de businesscase en de stijgende bouwkosten) en de garantie die Feyenoord Rotterdam NV onlangs eiste over een bijdrage aan het spelersbudget, zijn uitgebreid aan bod geweest. Feyenoord wil deze zaken eerst verder bestuderen alvorens een besluit over het vervolg te nemen. Dit besluit wordt voor het eind van het jaar verwacht.

Grote stappen gebiedsontwikkeling

Met de gebiedsontwikkeling zijn grote stappen gezet. Er is een consortium geselecteerd, de Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas is opgericht en de eerste overeenkomsten zijn getekend. Met de gunning van Parkstad-Zuid wordt de eerste deelontwikkeling concreet voorbereid. 


Het mobiliteitscontract is getekend en het eerste actieplan is vastgesteld. De eerste maatregelen (verkeersplan Veranda en bewaakte fietsenstalling) zijn succesvol en hebben een positieve invloed op de samenwerking met de omgeving. Het sociaal-economisch programma is verder uitgewerkt in een concreet programma. Op dit moment wordt de bijbehorende basisovereenkomst met alle bindende afspraken afgerond. 

actuele planning

De voortgangsrapportage geeft bovendien inzicht in de actuele planning van het project. De planning is aangepast aan het met enkele maanden uitgestelde besluit van Feyenoord om met de fase van definitief ontwerp te starten. De planning gaat nog steeds uit van opening van het nieuwe stadion in 2023. Het aanvragen van de omgevingsvergunning voor het nieuwe stadion en de verwerving en uitplaatsing van bedrijven zitten op het kritieke pad. De planning is nog steeds haalbaar, maar behoeft optimale samenwerking tussen alle partijen. 
 

Mocht het nodig zijn, dan acht het college het nemen van extra tijd in het belang van zaken als zorgvuldigheid, zekerheid, kwaliteit of geld in principe belangrijker dan strikt de planning volgen. Voor de gemeente heeft vertraging geen financiĆ«le consequenties. 

De voortgangsrapportage is ook beschikbaar in een toegankelijke PDF (tekstversie zonder hyperlinks en tabellen).