Werkzaamheden gasontvangststation
30-10-2020

Werkzaamheden gasontvangststation

Het gasontvangststation (GOS) gaat verhuizen van het Mallegatpark naar de groenstrook op het sportcomplex Olympia, ter hoogte van de Stadionlaan, hoek Buitendijk. Dit najaar vinden voorbereidende werkzaamheden plaats. In januari wordt gestart met de daadwerkelijke bouw van het nieuwe GOS.
 

Om Stadionpark verder te ontwikkelen moet het huidige gasontvangststation bij het Mallegatpark verplaatst worden. De hogedrukleiding die naar het huidige ontvangststation loopt, ligt op de plek van Feyenoord City, het mogelijke nieuwe stadion en een deel van de Sportcampus. Op de hogedrukleiding die het gas transporteert mag niet gebouwd worden en daarom is een verplaatsing nodig. De nieuwe locatie ligt in Sportdorp. Vorig jaar is in overleg met bewoners van Sportdorp voor deze locatie gekozen.

Werkzaamheden

Op dit moment vinden er voorbereidende werkzaamheden plaats. Dat houdt in dat het groen dit najaar deels gerooid wordt en de grond gesaneerd. In januari 2021 gaan de heipalen voor het GOS-gebouw de grond in. De bouwwerkzaamheden duren ongeveer zes maanden. Vervolgens wordt er binnen in het ontvangststation nog drie maanden gewerkt aan de aansluiting van de nieuwe leidingen vanuit de Stadionlaan. Dat betekent dat er straten opgebroken moeten worden. Ook wordt er in de hoofdwatergang naast de Stadionlaan een zinker aangelegd. Alle werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd om de overlast zo veel mogelijk te beperken.
Als het GOS-gebouw gereed is en de nieuwe leidingen zijn aangesloten, wordt er aandacht besteed aan de definitieve inrichting. Extra groen wordt in het najaar van 2021 ingeplant.

Over de bouw en fasering worden omwonenden tijdig geïnformeerd door middel van een huis-aan-huis brief van de gemeente.
 

IJsselmonde - Sportdorp- 27-gasontvangststation C-Arnoud Verhey