Ga naar content (Ga naar content)

24-02-22

De ontwikkeling van het Onderwijs- en Sportcluster (OSC) Stadionpark verloopt voortvarend. April vorig jaar is het ontwerpteam geselecteerd. Inmiddels is ook het voorontwerp klaar, en is de aannemer voor het bouwteam bekend.
 

INTEGRAAL ONTWERP

Het integrale ontwerpteam werkte, onder leiding van BDG Architecten, het Programma van Eisen van het 17.800 m2 grote complex uit tot een Voorontwerp. Dit gebeurde in goed overleg met de gebruikers en andere stakeholders. Het team maakte het Voorontwerp samen met ingenieursbureau Deerns voor de installaties, Pieters Bouwtechniek voor het constructiewerk en RROG voor de landschappelijke inrichting. Het opdrachtgeverscollectief keurde het Voorontwerp eind november goed en verstrekte de opdracht voor uitwerking tot een Definitief Ontwerp.

BOUWTEAMAANNEMER

Om ervoor te zorgen dat ontwerp binnen de kaders realiseerbaar en betaalbaar is, draait een bouwteamaannemer vanaf het Definitief Ontwerp mee in het verdere ontwerpproces. De Vries- en Verburg uit Stolwijk en Klimaat- en Elektroservice Holland uit Hardinxveld-Giessendam zijn als bouwteamaannemers geselecteerd. Deze keuze werd gemaakt na een Europese Aanbestedingsprocedure. Bij deze procedure werden samenwerkingsvaardigheden, een prijsaanbieding op zogenoemde staartkosten en een Plan van Aanpak voor zowel de bouwteam- en de realisatiefase beoordeeld.

CONVENANT VOOR ZUID

Het Onderwijs- en Sportcluster Stadionpark is onderdeel van het Convenant Voortgezet Onderwijs op Zuid. Met dit convenant werken de schoolbesturen CVO, LMC-VO, Stichting Boor en de gemeente Rotterdam aan een betere spreiding van en doorstroming naar verschillende onderwijsniveaus op Zuid.
Het scholencomplex komt naast de Sportcampus Noordoosthoek en krijgt een sportprofiel. CVO komt er met een mavo-/havo-/vwo-school en LMC-VO met een vmbo-school. Onder het scholencomplex komt een multifunctionele sportvoorziening, bestaande uit een grote sporthal en twee kleinere sportruimtes. Sportbedrijf Rotterdam gaat deze drie ruimtes exploiteren. Deze verschillende eigenaren zetten samen een Vereniging van Eigenaren op.

VOORONTWERP

Bij het maken van het Voorontwerp, is het eerdere prijsvraag-ontwerp ruimtelijk en functioneel uitgewerkt naar de wensen van de gebruikers. Zo streeft CVO gepersonaliseerd onderwijs na, volgens de visie van Kunskapsskolan met een scheiding van juniorcollege en de bovenbouw. Het LMC wil de onderwijsactiviteiten letterlijk in de etalage langs de zogenaamde ‘hubweg’ zetten. Het Sportbedrijf wil een breed inzetbare en goed toegankelijke sportvoorziening voor zowel onderwijs als voor verenigingen. Natuurlijk moet het Onderwijs- en SportCluster ook voldoen aan de actuele duurzaamheids- en gezondheidseisen, zoals Frisse Scholen en ‘pandemieproof’ zijn met adequate spuimogelijkheden van de klaslokalen.

PLANNING

Met de bouw van de scholen en de sportvoorziening gaat het eerste project op de Varkenoord-locatie van start. Het is de bedoeling dat de bouw eind 2022 begint en twee jaar later afgerond is.

Lees meer...

Beroepentuin.jpg

Beroepentuin: ‘Banen waar je een goede boterham mee verdient’

De Beroepentuin bloeit en groeit! Minister Carola Schouten kwam daarom maandag 20 februari op be...

Lezen (Beroepentuin: ‘Banen waar je een goede boterham mee verdient’)
RFF_beeld_website_v1.png

Lekker trappen en plakken op het Roseknoop Fiets Festijn

Hoe werkt zo’n deelfiets nou eigenlijk? Hoe plak je een band? Ben jij kampioen sloom fietsen? ...

Lezen (Lekker trappen en plakken op het Roseknoop Fiets Festijn)
Stieltjesplein_Stadsarchief_NL-RtSA_4204_17843.jpg

Hoe het was: Dag en Nacht, uitgaan op Zuid

In Feijenoord en IJsselmonde wordt veel gebouwd en opgeknapt. Maar wat zat hier vroeger eigenlij...

Lezen (Hoe het was: Dag en Nacht, uitgaan op Zuid)
1_1.JPG

'Zwemt dat hier, joh?'

Kom 21 mei op World Fish Migration Day voor een rondleiding naar het Eiland van Brienenoord.

Lezen ('Zwemt dat hier, joh?')

Nieuwsbrief

Stadionpark wordt het kloppend hart van Rotterdam waar wonen, sporten en beleven samenkomt. Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? Abonneer je dan op de nieuwsbrief!