Ga naar content (Ga naar content)

Toegankelijkheidsverklaring

De website voldoet gedeeltelijk aan de gestelde toegankelijkheidseisen. Ons doel is dat onze digitale informatie en dienstverlening toegankelijk zijn voor zoveel mogelijk mensen. Ook als ze een beperking of bepaalde voorkeuren hebben. In onze uitgebreide toegankelijkheidsverklaring kunt u precies lezen hoe toegankelijk deze website is. Daar staat ook welke maatregelen wij nemen om aan onze plicht te voldoen.

Probleem met toegankelijkheid op deze website?

Ervaart u een toegankelijkheidsprobleem op onze website? Neem contact op via stadionpark@rotterdam.nl.

Klacht

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd? Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.