Ga naar content (Ga naar content)

07-12-22

Afgelopen oktober heeft de Raad van State het bestemmingsplan Feyenoord City met alle eraan gekoppelde besluiten zoals de omgevingsvergunning voor het nieuwe stadion, omgevingsvergunningen voor de landaanwinning en langsdam, de waterwetvergunning en de omgevingsvergunning voor de radarpost, vernietigd. Het college heeft op 2 november de gemeenteraad hierover geïnformeerd.

Omdat deze uitspraak van belang is op de negende Voortgangsrapportage Feyenoord City is besloten om het besluit van de Raad van State en de vervolgaanpak, hierin mee te nemen, waardoor het wat later, maar vollediger is gepubliceerd.

In deze Voortgangsrapportage is de laatste stand van zaken van de gebiedsontwikkeling Feyenoord City te lezen.

Voortgangsrapportage Feyenoord City - Oktober 2022

Ook in de bijbehorende collegebrief, http://bitly.ws/xYDQ, is veel te lezen over de nieuwe ontstane situatie en hoe de gemeente ervoor wil zorgen de gebiedsontwikkeling zo min mogelijk vertraging te laten oplopen.

Lees meer...

Hoe_het_was.jpg

Hoe het was: Opoes tuintje

Wat zat hier vroeger eigenlijk? Wat deden de mensen voor werk? Hoe leefden ze?

Lezen (Hoe het was: Opoes tuintje)
Bokshal.jpeg

Nationaal vechtsportcentrum

Rotterdam Topsport heeft samen met de gemeente Rotterdam, betrokken sportbonden, NOC*NSF en het ...

Lezen (Nationaal vechtsportcentrum)
whsp97262.jpeg

Bouw gasontvangststation

De bouw van het nieuwe Gasontvangststation is zo goed als klaar. Stedin geeft nu het stokje over...

Lezen (Bouw gasontvangststation)
FC_Waterkant_Impressie_01.jpg

Nieuwe ruimtelijke visie Feyenoord City 2.0

Dit is de nieuwe invulling van de plek aan de Nieuwe Maas waar het nieuwe stadion en de naastgel...

Lezen (Nieuwe ruimtelijke visie Feyenoord City 2.0)

Nieuwsbrief

Stadionpark wordt het kloppend hart van Rotterdam waar wonen, sporten en beleven samenkomt. Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? Abonneer je dan op de nieuwsbrief!