Vijfde voortgangsrapportage Feyenoord City
20-11-2020

Vijfde voortgangsrapportage Feyenoord City

Op 3 november 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders de vijfde voortgangsrapportage Feyenoord City vastgesteld.

 

Door de coronamaatregelen beslaat deze vijfde rapportage een heel jaar, namelijk van 1 oktober 2019 tot en met 30 september 2020. De opzet en werkwijze van de rapportage is verder gelijk aan de vorige.
 

Voortgangsrapportage

Op 3 november heeft het college de rapportage naar de raad gestuurd. Ondanks de coronamaatregelen is een goede voortgang met Feyenoord City geboekt. Stadion Feijenoord en BVO Feyenoord hebben hun vertrouwen in de ontwikkeling van het nieuwe stadion getoond en besloten om de volgende fase in te gaan. Dat is de laatste fase voordat beide partijen een definitief besluit nemen om echt met het bouwen van het nieuwe stadion te starten.

Vooruitlopend heeft Stadion Feijenoord de Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas gevraagd om een cultuurhistorische verkenning uit te voeren voor De Kuip. Deze verkenning gaat over de herstructurering van De Kuip na het vertrek van Feyenoord naar het nieuwe stadion. Daarnaast heeft de stichting een bestemmingsplan laten maken. Dat bestemmingsplan heeft inmiddels ter inzage gelegen en staat 17 december 2020 op de raadsagenda ter vaststelling.

Ook aan de financiële kant van de gebiedsontwikkeling zijn mooie vorderingen te melden. Het rijk heeft een bijdrage van €21 miljoen ter beschikking gesteld in het kader van de woningbouwimpuls en de stichting heeft zich weten te verzekeren van de noodzakelijke bancaire financiering van de gebiedsontwikkeling. De conclusie is dat de onverwachte uitbraak van het coronavirus dankzij een gemeenschappelijke inspanning van alle partijen geen vat heeft weten te krijgen op de voortgang met Feyenoord City.

 

Voortgangsrapportage oktober 2020
 

Meer informatie en voorgaande voortgangsrapportages