15-06-22

Op 21 april van 2022 heeft de BVO Feyenoord een besluit genomen naar aanleiding van de zogenaamde ‘alternatieven vergelijking’. Daarmee maken zij geen onderdeel meer uit van de volgende voortgangsrapportage.

In de alternatieven vergelijking wordt de bouw van het nieuwe stadion afgezet tegen twee verbouwalternatieven voor De Kuip. Daarover is het rapport ‘Stadion Feyenoord – Alternatievenvergelijking’ verschenen. De conclusie van het rapport is dat de optie voor nieuwbouw beter is dan de opties voor renovatie van De Kuip. Nieuwbouw heeft meer kwaliteit, betere exploitatieperspectieven en past binnen het bestemmingsplan en de verleende omgevingsvergunning. Echter, gelet op de dynamiek op de grondstoffen-, energie-, en kapitaalmarkt, wordt tevens in het rapport geconcludeerd dat het niet verstandig is de nieuwbouwvariant (of enige andere variant) nu naar de markt te brengen. Daarom heeft de BVO Feyenoord bekend gemaakt het niet opportuun te vinden de voorbereidingen voor een nieuw stadion door te zetten en zich te willen richten op een langer verblijf in De Kuip.

Naar aanleiding van dit besluit beraadt de gemeente zich samen met de Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas en andere stakeholders op de gevolgen voor de gebiedsontwikkeling en de stadionontwikkeling. Het college meent dat er geen sprake is van een definitief afstel van het nieuwe stadion en voelt zich daarin gesterkt door de brief die Stadion Feijenoord naar haar aandeelhouders heeft gestuurd. In die brief opteert de eigenaar van De Kuip voor een scenario waarbij gewacht wordt op een stabilisering van de bouw- en kapitaalmarkt om toch een nieuw stadion aan de Maas te gaan bouwen. Immers, de economische levensduur van De Kuip nadert zijn einde en een betere plek voor een nieuw stadion zal niet snel te vinden zijn.

De uiteindelijk vast te stellen nieuwe koers voor de stadionontwikkeling, en dus ook voor de gebiedsontwikkeling, zal onderwerp zijn van de volgende halfjaarlijkse voortgangsrapportage Feyenoord City die in het najaar verschijnt.

Voortgangsrapportage Feyenoord City, april 2022

Lees meer...

Front_voortgangsrapportage_30_november.jpg

Voortgangsrapportage

Op 30 november heeft de raad de zevende voortgangsrapportage Feyenoord City vastgesteld. Deze ra...

Lezen (Voortgangsrapportage)
Schotse_Hooglanders_uitladen_3.jpg

Jonge meiden op het eiland

In november zijn ze aangekomen. Intussen voelen de drie Schotse Hooglanders zich al prima op hun...

Lezen (Jonge meiden op het eiland)
Vrije-tijd-en-sport-Feyenoord-City-e1646643980344-768x727.jpeg

Planvorming gaat door

De Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas (StiGam) gaat – ook na het besluit van BVO Feyeno...

Lezen (Planvorming gaat door)
Scholen_Sportcampus_-_BDG_Architecten.png

Voorontwerp scholencomplex

De ontwikkeling van het Onderwijs- en Sportcluster (OSC) Stadionpark verloopt voortvarend.

Lezen (Voorontwerp scholencomplex)

Nieuwsbrief

Stadionpark wordt het kloppend hart van Rotterdam waar wonen, sporten en beleven samenkomt. Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? Abonneer je dan op de nieuwsbrief!