Ga naar content (Ga naar content)

15-06-22

Op 21 april van 2022 heeft de BVO Feyenoord een besluit genomen naar aanleiding van de zogenaamde ‘alternatieven vergelijking’. Daarmee maken zij geen onderdeel meer uit van de volgende voortgangsrapportage.

In de alternatieven vergelijking wordt de bouw van het nieuwe stadion afgezet tegen twee verbouwalternatieven voor De Kuip. Daarover is het rapport ‘Stadion Feyenoord – Alternatievenvergelijking’ verschenen. De conclusie van het rapport is dat de optie voor nieuwbouw beter is dan de opties voor renovatie van De Kuip. Nieuwbouw heeft meer kwaliteit, betere exploitatieperspectieven en past binnen het bestemmingsplan en de verleende omgevingsvergunning. Echter, gelet op de dynamiek op de grondstoffen-, energie-, en kapitaalmarkt, wordt tevens in het rapport geconcludeerd dat het niet verstandig is de nieuwbouwvariant (of enige andere variant) nu naar de markt te brengen. Daarom heeft de BVO Feyenoord bekend gemaakt het niet opportuun te vinden de voorbereidingen voor een nieuw stadion door te zetten en zich te willen richten op een langer verblijf in De Kuip.

Naar aanleiding van dit besluit beraadt de gemeente zich samen met de Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas en andere stakeholders op de gevolgen voor de gebiedsontwikkeling en de stadionontwikkeling. Het college meent dat er geen sprake is van een definitief afstel van het nieuwe stadion en voelt zich daarin gesterkt door de brief die Stadion Feijenoord naar haar aandeelhouders heeft gestuurd. In die brief opteert de eigenaar van De Kuip voor een scenario waarbij gewacht wordt op een stabilisering van de bouw- en kapitaalmarkt om toch een nieuw stadion aan de Maas te gaan bouwen. Immers, de economische levensduur van De Kuip nadert zijn einde en een betere plek voor een nieuw stadion zal niet snel te vinden zijn.

De uiteindelijk vast te stellen nieuwe koers voor de stadionontwikkeling, en dus ook voor de gebiedsontwikkeling, zal onderwerp zijn van de volgende halfjaarlijkse voortgangsrapportage Feyenoord City die in het najaar verschijnt.

Voortgangsrapportage Feyenoord City, april 2022

Lees meer...

DSC4326.jpg

Zonnige Marathon

Ook in de 40e editie van de NN Marathon Rotterdam liepen 17.000 hardlopers dwars door Stadionpar...

Lezen (Zonnige Marathon)
DAVIDROZING_DSC5427__12MB.jpg

Buurthubs deelvervoer

Met de fiets, scooter of lopend kun je altijd langs de werkzaamheden van de Roseknoop. Wel vaak ...

Lezen (Buurthubs deelvervoer)
Roseknoop_image.png

Renovatie Roseknoop in 2023

Begin volgend jaar wordt er gestart met de verbetering van de Roseknoop.

Lezen (Renovatie Roseknoop in 2023)
240227-BC-Boekpresentatie-061.jpg

Boekpresentatie: 7 jaar Stadionpark - een nieuw stuk stad

Eind februari was de boekpresentatie van ‘7 jaar Stadionpark – een nieuw stuk stad’. Prese...

Lezen (Boekpresentatie: 7 jaar Stadionpark - een nieuw stuk stad)

Nieuwsbrief

Stadionpark wordt het kloppend hart van Rotterdam waar wonen, sporten en beleven samenkomt. Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? Abonneer je dan op de nieuwsbrief!