Ga naar content (Ga naar content)

24-02-22

Op de Sportcampus in Stadionpark verrijst binnen enkele jaren een parkachtige woonwijk met ruim 800 woningen, twee middelbare scholen met een sporthal, een verzamelplek voor deelvervoer en andere voorzieningen. Voor de ontwikkeling van de eerste 500 woningen en voorzieningen zoekt de gemeente een creatieve partner die in de ontwerpfase al betrokken wordt. De Sportcampus komt op de plek van het voormalig trainingscomplex Varkenoord van sportclub Feyenoord en is onderdeel van Stadionpark, de grootste gebiedsontwikkeling van Rotterdam.
 

ONTWIKKELING SPORTCAMPUS IN CO-CREATIE

De gemeente is deze week via een aanbesteding gestart met het zoeken naar een partner om het gebied vanaf de tekentafel samen te ontwikkelen. “We vragen deze partner vanaf het begin mee te denken hoe we de Sportcampus gaan ontwikkelen. En dat is nieuw! Het ontwerp én de realisatie doen we in co-creatie. Dat is anders dan bij een reguliere uitvraag waar we aan ontwikkelaars vragen om een plan of ontwerp te realiseren”, zegt wethouder Kurvers. Deze samenwerkingsvorm is innovatief en verhoogt de succesfactor en haalbaarheid van de gehele ontwikkeling en versnelt het ontwikkelproces. Bij de selectie wordt gekeken naar competenties, ervaringen, kwaliteiten en een visie op de opgave in plaats van op gedetailleerde ontwerpen.

DIVERS WOONPROGRAMMA

“In de nieuwe woonwijk op de Sportcampus gaan wonen, werken, educatie, sport, onderwijs en recreatie straks hand in hand. Daardoor ontstaat een aantrekkelijk, veelzijdig en levendig gebied dat een enorme impuls geeft aan de direct omliggende wijken, Rotterdam-Zuid én de rest van de stad. Er komen verschillende woningtypes in verschillende prijsklassen. Woningen voor onze leraren, politieagenten en verpleegkundigen, maar ook voor gezinnen”, zegt wethouder Bas Kurvers (Bouwen en Wonen). De Sportcampus wordt een wijk die doorstroom van bewoners uit omliggende wijken bevordert. De sociale woningen zijn bedoeld voor senioren die toe zijn aan een gelijkvloerse woning, voor starters op de woningmarkt en voor herhuisvesting bij herstructurering. De woningen in het middensegment bieden ruimte voor sociale stijgers die in hun eigen wijk willen blijven wonen.

SPORTCAMPUS STIMULEERT BEWEGING

De voetganger en fietser spelen de hoofdrol in de ontwikkeling van de nieuwe wijk die grotendeels autovrij wordt. Parkeren vindt ondergronds plaats. De inrichting van de buitenruimte wordt zodanig aantrekkelijk gemaakt dat het bewoners en omwonenden aanmoedigt om te gaan bewegen. Aan mogelijkheden geen gebrek, want dwars door de Sportcampus loopt het Rondje Stadionpark. Een recreatieve route van ca. 5 km die de verschillende gebieden van Stadionpark aan elkaar verbindt. Aangrenzend zijn tal van sportvelden te vinden met een actief verenigingsleven. In de wijk komen ook twee nieuwe middelbare scholen met het Onderwijs- en Sportcluster (OSC). Hierbij ligt de nadruk op een sportprofiel. Het Onderwijs- en Sportcluster Stadionpark is onderdeel van het Convenant Voortgezet Onderwijs op Zuid. Met dit convenant werken de schoolbesturen CVO, LMC-VO, Stichting Boor en de gemeente Rotterdam aan een betere spreiding van en doorstroming naar verschillende onderwijsniveaus op Zuid.

DUURZAAM OP ALLE VLAKKEN

De woningen worden duurzaam gebouwd en een belangrijk onderdeel is de zogeheten mobiliteitshub. Dit wordt een centrale plek voor onder andere deelvervoer, zoals deelfietsen en deelauto’s. Ook andere wijkfuncties krijgen hier een plek, denk aan een pakketafhaaldienst, een kinderdagverblijf en werkplekken. Door het verminderen van het aantal parkeerplaatsen zetten we in op alternatieve en schonere (deel)mobiliteit en het gebruik van OV.

PLANNING

Ontwikkelaars kunnen zich inschrijven tot 21 maart 2022. De gemeente neemt na de zomer van 2022 een besluit. Met de bouw van de eerste 85 woningen in het middensegment verwacht de gemeente te starten in 2023.

De ontwikkeling van het Onderwijs- en Sportcluster (OSC) verloopt voortvarend. De start bouw is gepland in november van dit jaar. De opening staat op de planning voor januari 2025.

Lees meer...

Stadsarchief_Rotterdam_duivenplatje_Foto_Ary_Groeneveld.jpg

Hoe het was

In Feijenoord en IJsselmonde wordt veel gebouwd en opgeknapt. Maar wat zat hier vroeger eigenlij...

Lezen (Hoe het was)
Bijeenkomst_getijdenpark_2.jpg

Eerste schetsen Getijdenpark

Bewoners en ondernemers hebben tijdens een inloopbijeenkomst in oktober de eerste schetsen voor ...

Lezen (Eerste schetsen Getijdenpark)
Render_1.jpg

Groenplan voor Groene Scheggen

Naast sporten en wonen zorgt veel natuur en groen dadelijk voor prettig wonen op de Sportcampus....

Lezen (Groenplan voor Groene Scheggen)
FCR_20240124_axo_A3_kopie.jpg

Infobijeenkomst Masterplan Feyenoord City 2.0

Zien we je op 28 februari?

Lezen (Infobijeenkomst Masterplan Feyenoord City 2.0)

Nieuwsbrief

Stadionpark wordt het kloppend hart van Rotterdam waar wonen, sporten en beleven samenkomt. Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? Abonneer je dan op de nieuwsbrief!