Ga naar content (Ga naar content)

17-04-24

Feyenoord City 2.0: uniek plan met veel meer dan alleen wonen op een prachtige plek

Het college heeft de nieuwe plannen voor Feyenoord City naar de gemeenteraad gestuurd. 
Daarvoor zijn twee oude plannen herzien: de Gebiedsvisie Stadionpark uit 2018 en het daaronder vallende Masterplan Feyenoord City uit 2019. Nieuwe plannen waren nodig omdat de Raad van State eind 2022 een streep trok door het eerdere bestemmingsplan en de plannen voor een nieuw stadion niet doorgingen. Naar verwachting bespreekt de gemeenteraad de nieuwe plannen in mei.

Beeld: EFFEKT, OMA, LOLA

Nieuw centrum
In de nieuwe plannen blijft De Kuip een voetbalstadion en komt er een nieuwe stadsbrug en een nieuw treinstation Stadionpark. In Feyenoord City komt ruimte voor 7.000-9.500 nieuwe woningen en ca 350.000 m2 voor bedrijven, onderwijs, maatschappelijke voorzieningen, recreatie en sport. Voor de locatie waar in de oude plannen nog een nieuw stadion was gepland, is een ambitiedocument Waterkant opgesteld. Als al deze plannen worden gerealiseerd, ontstaat een nieuw centrum op Rotterdam Zuid met een aantrekkelijke rivieroever, waar heel Rotterdam van kan genieten.

Groen
Op de tekeningen van de nieuwe plannen is goed te zien dat er een nieuw, groen gebied aan de rivier ontstaat. Met het getijdenpark en de nieuwe rivierpromenade, ontstaat een nieuwe bestemming in Rotterdam om te recreëren of te (water)sporten. Het Rondje Stadionpark verbindt de verschillende gebieden en geeft mensen de kans om te wandelen, skaten en hardlopen. Het nieuwe Feyenoord City en de omliggende wijken worden goed op elkaar aangesloten met nieuwe routes over het spoor. Hiermee wordt bijvoorbeeld Hillesluis veel beter verbonden met de rivier. Wethouder Zeegers, van klimaat, bouwen en wonen: ‘Dit plan zorgt ervoor dat Feyenoord City een prettige plek wordt van en voor alle Rotterdammers. Maar vóóral bewoners van de omliggende wijken gaan van het nieuwe gebied profiteren.’

Beeld: Gemeente Rotterdam

Met de bewoners
Bij het uitdenken van het masterplan en het ambitiedocument Waterkant zijn bewoners en ondernemers uit Hillesluis, Feijenoord en Afrikaanderwijk nauw betrokken. De uitkomsten van de gesprekken zijn met hulp van de betrokken ontwerpbureaus EFFEKT, OMA en LOLA, de stichting Stigam en specialisten van de gemeente verwerkt in de plannen.

Bouwen
De Waterkant is goed voor zo’n 4.000 woningen, ondergronds parkeren, veel voorzieningen en goede verbindingen. Daarnaast komen er nog zo’n 4 à 5.000 woningen bij, verdeeld over de Veranda, Stadiondriehoek en Stationsomgeving Hillesluis. Er is daarbij ook plek voor een andere functies. Vanzelfsprekend zijn en worden bewoners en ondernemers tijdig bij bouwplannen betrokken.

Beeld: OMA, LOLA

Maatschappelijke impact
Feyenoord City 2.0 richt zich op méér dan bouwen alleen. Over de maatschappelijke functie van Feyenoord City zijn veel goede ideeën van bewoners, ondernemers en andere partijen in de plannen verwerkt. Zo creëert het plan de randvoorwaarden voor talentontwikkeling, plaatsen voor urban culture, laagdrempelige ontmoetingsplekken en werkgelegenheid. Er komt maatschappelijke bedrijfsruimte, bijvoorbeeld voor ondernemers die zich richten op het opleiden en ontwikkelen van jongeren uit de omgeving. Ook zal er ruimte zijn voor dagbesteding of het organiseren van zorgverlening dichtbij de behoefte.

Private samenwerking
Het eerste deel van de woningbouw Feyenoord City wordt gerealiseerd door de Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas (Stigam) en de bij de stichting aangesloten projectontwikkelaars. Stigam staat geheel achter de plannen en heeft deze als uitgangspunt genomen voor haar eigen, private grondexploitatie. Op basis van de nieuwe plannen en de grondexploitatie maakt Stigam de financiering hiervoor verder rond.

Beeld: OMA, LOLA

Eerste paal
Om snel van start te kunnen gaan, vraagt het college de raad om voor de zomer een aantal projectbestemmingsplannen vast te stellen. Zeegers: ‘In de loop van 2025 starten we met de aanleg van het Getijdenpark Feyenoord. Dat wordt echt een prachtig project en een van de grote trekkers van Feyenoord City.’ Het getijdenpark komt tussen het Eiland van Brienenoord en het Mallegat, aan de oevers van de Maas.

Bouwen in fases
Feyenoord City wordt in de komende tien jaar in fases gebouwd. De bouw van De Waterkant start in de loop van 2027. Voor de Veranda en de Stadiondriehoek is de start nog niet vastgesteld. In Hillesluis moet eerst het spoorwegemplacement worden verwijderd voor er gestart kan worden met nieuwbouw. De mogelijkheden van verplaatsing worden momenteel onderzocht. De verwachting is dat dat zeker niet voor 2030 gebeurt en daarmee hangt ook de bouw van een nieuw station Stadionpark samen. In diezelfde periode is ook duidelijk waar de stadsbrug precies gaat aanlanden.

 

Bekijk hier het Masterplan Feyenoord City

Lees meer...

20221106_TeamV_Mallegat_Epoch_copyrightWAX_lowres.jpg

Hoe Feyenoord City verder gaat

De uitspraak van de Raad van State dat het bestemmingsplan Feyenoord City is vernietigd, beteken...

Lezen (Hoe Feyenoord City verder gaat)
SP_People_Tima_1.png

Stadionpark People

Stadionpark People: Patissier Fatima Masrour bakt de heerlijkste taarten

Lezen (Stadionpark People)
20221106_TeamV_Mallegat_Epoch_copyrightWAX_lowres.jpg

Drukbezochte inloopavond Mallegat

Een wandelsteiger, een bakker of een buurthuis. Aan de rand van het Mallegatpark – onderdeel v...

Lezen (Drukbezochte inloopavond Mallegat)
Schermafbeelding_2022-05-30_om_14.12.04.png

Nieuwe website Stadionpark online

Het werd er tijd voor. Een nieuwe website voor gebiedsontwikkeling Stadionpark.

Lezen (Nieuwe website Stadionpark online)

Nieuwsbrief

Stadionpark wordt het kloppend hart van Rotterdam waar wonen, sporten en beleven samenkomt. Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? Abonneer je dan op de nieuwsbrief!