Ga naar content (Ga naar content)

21-12-23

Lekker druk op bijeenkomst Q-team FC

‘Voor herhaling vatbaar’, zo blikt voorzitter Robert Winkel terug op de vergadering van het Q-team Feyenoord City. Zo’n 80 mensen kwamen naar de bijeenkomst half december in het Topsportcentrum Rotterdam. Wat zijn de reacties op de plannen? 

Uniek
De welstandskamer Quality-team (Het Q-team) Feyenoord City bestaat uit onafhankelijke, externe vakspecialisten, van architecten tot maatschappelijke ondernemers. Robert Winkel van Mei-architecten is één van de experts van het Q-team en voorzitter van de vergadering. ‘Het Q-team is een onafhankelijke commissie die op verzoek van de gemeente meekijkt naar nieuwe ontwikkelingen en de verbinding met omliggende wijken. Het Q-team kijkt breder dan alleen nieuwe gebouwen en wegen, maar verbindt meerdere dingen aan elkaar, integraal noemen we dat. Zo kijken we naar architectuur, cultuur en geschiedenis van het gebied, de sociaal-maatschappelijke kant, participatie, landschap en de biodiversiteit. Het is uniek in Nederland dat de gemeente een onafhankelijke partij vraagt om in deze brede samenstelling van disciplines al vroeg in het proces mee te kijken en mee te denken. Dit wordt dan ook wel het Rotterdamse model genoemd.’

Kritisch met een compliment
Het Q-team stelt bijvoorbeeld vragen of de bebouwing niet te dicht op elkaar staat, of de verbindingsroutes naar de omliggende wijken goed zijn. Of er genoeg volle grond is voor de bomen om te groeien en hoe er wordt gezorgd voor genoeg betaalbare bedrijfsruimtes. Robert: ‘We zijn kritisch maar constructief, we denken mee indien gewenst. En geven mee  dat je dagelijkse problemen die bewoners ervaren, vooraf moet oplossen in je ontwerp. We geven ook complimenten. Zoals voor het getijdenpark, dat is natuurlijk supergaaf en goed voor de biodiversiteit.’

Extra paar ogen
Projectmanager Wilco Verhagen van de gemeente Rotterdam: ‘Het Q-team is eigenlijk een paar extra ogen. Ze denken mee bij het opstellen van kaders, zoals het ambitiedocument Waterkant. En ze toetsen de plannen van de ontwikkelaars daar vervolgens aan. De opkomst bij de bijeenkomst was hoog en de sfeer was goed. Wat ik heel leuk vond, was dat de inspreker kwam met voorbeelden van levendige ruimtes op de begane grond - de plinten - en minder geslaagde versies. Ook zei hij dat een aantrekkelijke straat plekken voor beschutting moet hebben voor regen of zon. Daarop reageerde weer iemand in de zaal over de luifels op de Beijerlandselaan en wat daar de voor- en nadelen van zijn. Een waardevolle interactie die goed laat zien dat het allemaal niet zwart-wit is. Het Q-team was positief over de plannen, wel met een paar aandachtspunten voor de uitwerking zoals het goed inpassen van mobiliteit en goede verbindingen maken. Wat ik eruit haal, is dat we op de goede weg zijn met de plannen.’

Meerwaarde voor Rotterdam-Zuid
Johanneke de Lint, omgevingsmanager van Feyenoord City presenteerde het maatschappelijk kader voor deze gebiedsontwikkeling. ‘Feyenoord City ligt op een bijzondere plek aan de Maas. Het is zó belangrijk dat je een goede verbinding maakt met de omliggende wijken. Hoe brengen we de groei van de stad op zo'n manier tot stand dat de bestaande wijken hiervan meeprofiteren? Deze opgave pakken we graag samen met de omgeving aan. In het kader beschrijven we maatschappelijke doelen voor het gebied, de ambities en de aanpak voor de komende jaren. Het is een belangrijk document omdat het hier niet gaat om de stenen, maar juíst om de mensen. Specifieke aandacht gaat uit naar kansen voor de jeugd, talentontwikkeling, lokaal ondernemerschap, urban culture, creëren van laagdrempelige ontmoetingsplekken en werkgelegenheid. Deze thema’s geven richting aan het programma in het hele gebied.’

Perspectief bieden en eigenaarschap stimuleren is ook een speerpunt in de ontwikkeling. Johanneke: ‘Zoals we nu al doen met de sociaal ondernemers in tijdelijke huisvesting onder andere aan de Koperslagerstraat. De ondernemers creëren werkgelegenheid en begeleiden doelgroepen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat vinden we zo belangrijk en dat brengt zoveel energie, dat we dat toekomstbestendig willen maken. Daarom werken we samen aan concepten die een plek in het gebied kunnen krijgen.’

Hoe was de reactie van het Q-team? Johanneke: ‘Afgelopen jaren hebben we veel gesproken met omwonenden, jongeren, wijkraden en andere partijen. We hebben opgehaald wat mensen nu missen, wat ze willen en wat ze ook niet willen. Het Q-team was positief over die participatie. Uiteraard waren er ook kritische vragen, bijvoorbeeld over hoe je zorgt voor een goede afspiegeling van de samenleving. Wie mee wil denken, kan zich aanmelden voor de klankbordgroep via stadionpark@rotterdam.nl.’

Duidelijk voor wie we werken
Christiaan Cooiman van Stigam (Stichting gebiedsontwikkeling aan de Maas) presenteerde het plan voor de nieuwe wijk Waterkant: ‘Met dit plan laten we onze ambities voor het gebied zien. Hoe het eruitziet als we straks na 15 jaar klaar zijn, maar ook wat we in de tussentijd doen. Dus morgen en de komende jaren. Op nummer één staat het verbinden van de omliggende wijken op Zuid met de rivier. We willen het water aanraakbaar maken, met uitnodigende buitenruimten waar je heerlijk kunt sporten, ontspannen en verblijven. Er werden kritische vragen gesteld over de derde stadsbrug, de reacties op het plan voor Waterkant waren ronduit positief. Ik vind het een geweldige eer om aan de nieuwe stad en de plek op Zuid te mogen werken. Met een van de leden uit de participatiegroep heb ik afgesproken om de stad een keer te verkennen vanuit een rolstoel. Net als bij andere bijeenkomsten wordt op zo’n middag duidelijk voor wie we werken, dat vond ik heel verhelderend. We maken dit stuk stad echt voor álle Rotterdammers.’

Kom ook
Robert Winkel is blij met de opkomst: ‘Het Q-team komt in principe maandelijks bijeen, de meeste bijeenkomsten zijn openbaar. Ook Stadionpark en Feyenoord City organiseren regelmatig bijeenkomsten. Dus als je het leuk vindt om de ‘making of’ van dit nieuwe stuk stad te volgen: kom ook!’

Houd onze website in de gaten voor meer informatie.

Lees meer...

smartmockups_lbqc408g.jpg

Voortgangsrapportage Feyenoord City

Afgelopen oktober heeft de Raad van State het bestemmingsplan Feyenoord City met alle eraan geko...

Lezen (Voortgangsrapportage Feyenoord City)
Roseknoop_image.png

Renovatie Roseknoop in 2023

Begin volgend jaar wordt er gestart met de verbetering van de Roseknoop.

Lezen (Renovatie Roseknoop in 2023)
image.jpeg

Hoe het was: De Speelwei

Wat zat hier vroeger eigenlijk? Wat deden de mensen voor werk? Hoe leefden ze?

Lezen (Hoe het was: De Speelwei)
bhImagineRotterdam19.jpg

Woontoren Imagine bereikt hoogste punt

Hoera! Het hoogste punt van Imagine, de nieuwe woontoren aan de Laan op Zuid, is bereikt. Op vri...

Lezen (Woontoren Imagine bereikt hoogste punt)

Nieuwsbrief

Stadionpark wordt het kloppend hart van Rotterdam waar wonen, sporten en beleven samenkomt. Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? Abonneer je dan op de nieuwsbrief!