18-11-2021

Verbetering voor Coen Moulijnweg en Van Zandvlietplein

In de komende zes maanden wordt er flink gewerkt aan de Coen Moulijnweg en het Van Zandvlietplein. Dit is nodig om ervoor te zorgen dat volgend jaar bouwprojecten goed van start kunnen gaan. Zoals de komst van twee scholen, sporthal en woningen op de Sportcampus en de herinrichting van de kruising 2e Rosestraat met de Laan op Zuid.

coen moulijn

Wat gaan we doen

Het plan bestaat uit drie projecten die in ruim zes maanden in verschillende fasen worden uitgevoerd. Hieronder meer informatie over deze projecten:

Omleggen kabels en leidingen Coen Moulijnweg en Stadionlaan

Voor de bouw van de scholen en de nieuwbouwwijk op de Sportcampus (voormalig Varkenoord), komen nieuwe kabels en leidingen te liggen langs de Stadionlaan en de Coen Moulijnweg richting de Olympiaweg. Denk hier aan nieuwe water- en gasleidingen, riool en elektra- en datakabels. Natuurlijk worden de oude kabels en leidingen verwijderd. Ook de bestaande hogedrukgasleiding wordt weggehaald, daarvoor komt geen nieuwe leiding terug, omdat op de Stadionlaan het nieuwe gasontvangststation staat.

Tijdspad: begin november 2021 tot en met mei 2022.

Aanleg linker en rechter afrit Coen Moulijnweg

De bewoners van de nieuwe woonwijk Sportcampus moeten straks gemakkelijk hun wijk in en uit kunnen. Daarom worden op het kruispunt Coen Moulijnweg/Van Zandvlietplein twee extra afritten, voor links- en rechtsaf, gemaakt. Deze afritten worden nu alvast aangelegd, maar gaan pas over twee jaar open voor verkeer. Omdat tijdens de herinrichting van de kruising 2e Rosestraat en Laan op Zuid eind 2022, de Coen Moulijnweg de belangrijkste omleidingsroute is, mag er niet aan deze weg worden gewerkt.

Verder worden de twee slingers in het fietspad van de Coen Moulijnweg rechtgetrokken. En komt er een nieuwe verkeersregelinstallatie (VRI), om de doorstroming van het verkeer te verbeteren.

Tijdspad: januari tot en met februari 2022

Aanleg warmte- en koudeleiding

Vattenfall legt aan de Coen Moulijnweg bij het Topsportcentrum, langs De Kuip en de Olympiaweg, tot en met de Korte Stadionlaan een nieuwe warmte- en koudeleiding aan.

Tijdspad: januari tot en met februari 2022

Verkeersmaatregelen van 2 naar 1

Tussen begin november 2021 en mei 2022 blijft de Coen Moulijnweg open. Echter worden de rijbanen tijdelijk in verschillende perioden van twee naar één rijbaan teruggebracht. Dit wordt met verkeersborden aangegeven.

De Kuip en Topsportcentrum blijven bereikbaar

De Kuip en het Topsportcentrum blijven gewoon bereikbaar. Op het moment dat er een wedstrijd of evenement plaatsvindt, worden de rijbanen richting de snelweg A16 tijdelijk van één naar twee aangepast.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over deze projecten, stuur dan een e-mail naar stadionpark@rotterdam.nl
Heeft u vragen over de aanleg van de warmte- en koudeleiding van Vattenfall, stuur dan een e-mail naar bas.kool@vattenfall.nl
Op www.rotterdamonderweg.nl/moulijnweg vindt u de meest actuele informatie over de verkeerssituatie Coen Moulijnweg.