05-01-22

Looptijd voortgangsrapportage

In de vorige (zesde) voortgangsrapportage is ook actuele informatie opgenomen van na de formele peildatum van 1 april. Dat hield verband met de beoogde besluitvorming van juli in de gemeenteraad. Dit betrof de volgende onderwerpen:

• Investeringsmemorandum van Stadion Feijenoord en BVO Feyenoord;
• Toets op de randvoorwaarden van de Position paper opgesteld door Deloitte;
• Ons raadvoorstel van 30 april jl. om in te stemmen met Financial Commitment op basis van de uitkomsten van deze toets;
• Diverse andere zaken zoals voortgang financiering, de Procesovereenkomst Herontwikkeling De Kuip en toezeggingen over de risico’s van de gebiedsontwikkeling.

Omdat deze onderwerpen onderdeel uitmaken van de vorige rapportage zijn ze tevens het ijkpunt ten opzichte waarvan we de voortgang in deze (de zevende) rapportage schetsen. De peildatum van de voorliggende rapportage is 1 oktober. Relevante ontwikkelingen tussen dit moment en het moment van aanbieden worden opgenomen in de begeleidende raadsinformatiebrief zodat uw raad een zo actueel mogelijk beeld heeft.

Feyenoord City voortgangsrapportage november 2021


De voortgangsrapportage is via deze link ook beschikbaar als toegankelijke pdf (tekstversie zonder hyperlinks en tabellen).

Lees meer...

onthulling_beelden_plein_Veranda_4_Arnoud_Verhey.jpeg

Bevers gesignaleerd

Je wilt het geloven of niet maar op het Cor Kieboomplein bij de Veranda zijn twee bevers gesigna...

Lezen (Bevers gesignaleerd)
Image2.jpg

Werkzaamheden Stadionlaan en Buitendijk

Er wordt gewerkt aan de herinrichting van de Stadionlaan en het aanleggen van het Rondje Stadion...

Lezen (Werkzaamheden Stadionlaan en Buitendijk)
image005.jpg

P+R en Gamma bijna klaar

De gezamenlijke nieuwbouw van de P+R én Gamma op de Noorderhelling Stadionpark is een mooi voor...

Lezen (P+R en Gamma bijna klaar)
Schermafbeelding_2022-01-05_om_14.25.51.jpg

Toekomst Feyenoord City

In de afgelopen periode is duidelijk geworden dat tot aan de zomer van 2022 de Feyenoord-organis...

Lezen (Toekomst Feyenoord City)

Nieuwsbrief

Stadionpark wordt het kloppend hart van Rotterdam waar wonen, sporten en beleven samenkomt. Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? Abonneer je dan op de nieuwsbrief!